Датчики в системах картирования урожайности.

 

(Куценко Микола, керівник проектів "Агро ІТ")

 

Сучасне землеробство потребує високоточних датчиків, спроможних вимірювати показники врожайності на кожній ділянці поля.

Існує два методи оцінювання врожайності. Перший — механічно зважити зібраний врожай після розвантаження зернозби рального комбайна, другий — вимірю вання врожаю у реальному часі протягом всієї роботи комбайна за допомогою систем GPS. Система картування врожайності -це сукупність обладнання та програмного забезпечення, за допомогою якого здійс нюється облік кількості зібраної культури на кожній визначеній ділянці поля. Під час роботи у бортовому комп'ютері фіксуєть ся час роботи, назва поля із зазначенням культури, загальна зібрана площа, кількість витраченого пального, дані про техніку, оператора, який на ній працює, та госпо дарство, в якому відбуваються жнива.

 •  soft
 •  19-01-2015, 15:15
 •  8 283
 •  0
 •  

  Учиться на чужих ошибках.

   

  Ринок вживаних систем точного землеробства ще не з'явився на заході, тому про його цивілізований вітчизня ний варіант також говорити рано
   

  (Микола Куценко, керівник проектів "Агро ІТ") 

  Сьогодні в Україні ринку вживаних систем точного зем леробства ще не існує. Трапля ються поодинокі випадки про дажу таких систем "сірими" дилерами, але масовою ця тен денція поки що бути не може. Причини такі: по-перше, ці сис теми потребують налагодження та проведення навчання фахів цями, яких в Україні небагато; по-друге, чимало таких систем мають прив'язку до певного регіону, для якого призначена система, —цей фактор виклю чає імпорт багатьох вживаних систем з іноземних країн; по-третє, попри стрімке зростання обсягів продажу найпопуляр-нішого сегменту інноваційної техніки — систем паралель ного керування, світові ринки ще недостатньо насичені таки ми системами. Тому масовий продаж вживаного обладнан ня ще не починався у самих
  країнах — виробниках цього

 •  soft
 •  19-01-2015, 15:11
 •  3 749
 •  0
 •  

  GPS-системы на обпрыскивателях.

   

  Системи точного землеробства забезпечують оптимальне стикування суміжних проходів і норму виливу препаратів під час обприскування.

  Павло Косикзавідувач лабораторії з НТП комп'ютеризованих систем та робототехніки ННЦ "Інститут механізації та електрифікації сільського господарства" УААН

  Завдяки застосуванню GPS-системи забезпечуються оптимальні показ ники роботи обприскувачів як з пог ляду стикування суміжних проходів, так і норми виливу препаратів залежно від особливостей ділянок поля.

  На ринку пропонуються системи, які виконують обидві функції, але є і такі, що лише регулюють норму виливу. Також пред ставлені продукти, які дозволяють вико нувати операції автопілотування - вести

 •  soft
 •  19-01-2015, 15:11
 •  5 402
 •  0
 •  

  Електронный поводырь для трактора.

   

  (Олександр ПАЛЬЧУН)

  Вітчизняним сільгоспвиробникам дедалі важче конкурувати із західними. Особливо ситуація погіршала після вступу України до СОТ. Але чому овочі та фрукти, привезені за тисячі кілометрів, у вартість яких входять витрати на транспортування, виявляються дешевшими, ніж вирощені в Україні? Хіба там земля родючіша? Очевидно, що умови конкурентної ринкової стихії змушують іноземних фермерів брати на озброєння найкраще, що пропонує сучасна наука.

 •  soft
 •  19-01-2015, 15:10
 •  4 620
 •  0
 •  

  Инновационные технологии в сельском хозяйстве.

   

  (Анатолій Щербина. Заступник директора ТОВ Агро ІТ)

  Чи використовувати новітні технології в сільському господарстві? Відповідь – так.
  Адже їх використання дає особливо вражаючий результат в тих сферах де про це навіть не задумуються.

  З огляду на це українське сільське господарство є найкращим плацдармом для старту новітніх технологій.

  З чого почати?

  В європейських країнах вже давно звучить новомодне Precision Farming, що на українську перекладається, як високоточне землеробство. Його можна розділити на такі складові:

 •  soft
 •  19-01-2015, 15:09
 •  5 406
 •  0
 •