» » GPS-системы на обпрыскивателях.

 
 
 

GPS-системы на обпрыскивателях.

Автор: soft от 19-01-2015, 15:11, посмотрело: 5 445

0

GPS-системы на обпрыскивателях.

 

Системи точного землеробства забезпечують оптимальне стикування суміжних проходів і норму виливу препаратів під час обприскування.

Павло Косикзавідувач лабораторії з НТП комп'ютеризованих систем та робототехніки ННЦ "Інститут механізації та електрифікації сільського господарства" УААН

Завдяки застосуванню GPS-системи забезпечуються оптимальні показ ники роботи обприскувачів як з пог ляду стикування суміжних проходів, так і норми виливу препаратів залежно від особливостей ділянок поля.

На ринку пропонуються системи, які виконують обидві функції, але є і такі, що лише регулюють норму виливу. Також пред ставлені продукти, які дозволяють вико нувати операції автопілотування - вести агрегат без механічних і пінних маркерів або виконувати обприскування повністю автоматично. Виходячи з того, які функції GPS-систем на обприскувачах хоче отримати фермер, необхідно обирати систему. Слід також зважати на її вартість.

Бо пристрій з фун кціями лише регулювання норми вили ву коштує близько 10 тисяч євро; якщо додатково є функція підрегулювання, тобто можливість взаємодії з кермом або впливу через гідравліку на гідропідсилю-вач керма, — тоді треба викласти близько 15-25 тисяч євро.
Обов'язково потрібно з'ясувати, чи сис теми використовують європейські режи ми роботи, що має підтверджуватися відповідною ліцензією, бо американські у наших широтах не працюватимуть через відсутність зв'язку з супутниками. Хоча останні забезпечують дуже високу точ ність виконання операцій.

Дмитро Мухомор

головний інженер проекту "АгроЛайн. Точне землеробство"

Вартість системи паралельного керування є першою складовою, яку беруть до уваги фермери при виборі GPS-системи. Але оста точний вибір треба робити, враховуючи од ночасно інші дуже важливі фактори: точність системи при роботі на полі, її зручність та простоту в експлуатації. Наприклад, точність системи залежить від якості використаних у процесі збирання деталей (якості внутріш нього GPS-приймача, надійності консолі моні тора, якості приймальної антени і кабелів) та наявності передових GPS-технологій (фільтра ція, коригування GPS-сигналів тощо).
Важливими факторами є зручність та про стота системи паралельного керування. При цьому важливу роль відіграє те, хто працює з технікою. Якщо оператор техніки повністю не засвоїть основні навички, то у подальшому можуть виникнути проблеми у роботі. Тому дуже важливо, щоб система була русифіко ваною, на екрані (бажано кольоровому рід кокристалічному, бо це вже євростандарт) по­давалася необхідна інформація (відхилення вліво/вправо, оброблена площа, пропуски та перекриття тощо). Постачальник, зі свого боку, повинен максимально чітко та зрозуміло вести інструктаж операторів, надавати необ хідне технічне забезпечення та періодично моніторити роботу системи. Ринок сьогодні пропонує такі типи GPS-систем. Перший тип систем — це так звані системи паралельного керування, які здатні працювати тільки на без коштовному GPS-сигналі, або можуть викорис товувати як безкоштовні, так і платні зкорего-вані GPS-сигнали. На практиці похибка при роботі для високоякісних та надійних систем таких складатиме від 15-30 см від ряду до ряду, а інші моделі даватимуть коливання 20-50 см. Купуючи систему, яка здатна приймати платні скориговані GPS-сигнали, можна знизити похибку при роботі до 5-15 см.

Микола Куценко

керівник проектів„Агро-IT"

Альтернативи використання GPS-навіга-торів на оприскувачах немає, і в майбутнь ому вони будуть невід'ємною складовою цих машин. Переваги їх використання незапере чні, хоча під час експлуатації ще виникають окремі проблеми. Наприклад, фермери — ко ристувачі систем на оприскувачах говорять, що іноді під час роботи у полі зникає сигнал. Це трапляється тоді, коли агрегат під'їздить до лісопосадки або лінії електропередач, тобто через появу перешкоди, більшість основних компаній-виробників для усунення цієї про блеми пропонують установку додатковоїопцГІ. Хоча на ринку вже є і такі продукти, в яких блок додаткового сигналу встановлюється на при стрій одразу. Це забезпечує безперебійну роботу всього комплексу. Думаю, що фер мерів можуть задовольнити і пристрої най­простішого класу, які забезпечують точність ± ЗО сантиметрів: для обприскування це доволі пристойна якість виконання роботи. Водночас маємо схвальні відгуки у користувачів, яким недостатньо лише безкоштовних сигналів від використання GPS-систем. Тому вони придба ють платні сигнали, які дозволяють ще точніше використовувати системи. Якщо придбано кілька платних сигналів, то цілком можливим є використання базових станцій. Отримання для роботи ліценцій не є значною проблемою для середніх і великих господарств.

Порівнюючи пропозиції

Як правило, в Україні на оприскувачах використовуються системи паралельного керування у класі точності до +/- 20 см. Вони мають найбільший попит завдяки простоті й універсальності, можливості швидкої адаптації на місцевості. На віт чизняному ринку GPS-систем виділяють ся продукти компаній Teejet, Agrocom, Trimble, які мають майже однакові уста новки, налаштування, але різні характе­ристики керування агрегатом, частоти оновлення сигналу, додаткових функцій на апаратному рівні і можливості перена-лаштування приладу взагалі. Додаткові функції у різних брендів мають неодна кові можливості. Наприклад, відтворен ня правильного напрямку руху агрегата в Agrocom оптимальніша порівняно з Teejet завдяки більшій кількості світ-лодіодів для точнішого руху - 45 проти 11. Завдяки цьому краще налаштовується чіткість сприйняття вказаного напрямку руху оприскувача, що відповідно впливає на чіткість підрулювання, якість вико нання агротехнічного заходу. Іншою важливою функцією є частота оновлен ня сигналу у роботі систем. Так, якщо в Agrocom, Trimble вона дорівнює 10 Гц, то у Teejet - всього 5 Гц. Завдяки більшому показнику частіше оновлюється сигнал, а отже, якісніше виконується сам агро технічний захід.

Базові станції

Максимальну точність виконання агро технічної операції — до 1-3 см — можуть забезпечити поправки від локальної базо вої станції, яка встановлюється на краю поля. Вони являють собою валізки вагою до 4 кг, в яких знаходяться GPS-приймач, радіомодем і антена. Для роботи за цією технологією на обприскувальний агрегат встановлюється радіомодем. Поправки від базової станції передаються по радіо. Якщо вести мову про доцільність при дбання базових станцій для обприску вання посівів, то варто врахувати кілька принципових моментів. По-перше, їхню потужність: ці станції навіть без підсилю вача можуть покривати площі у радіусі близько 25 км. По-друге, їх використання пов'язане з необхідністю оформлення ліцензій на високочастотний або ультра високочастотний радіоканал.

Висновки

Системи точного землеробства на само хідних обприскувачах чи обприскуваль-них агрегатах застосовуються для вирі шення комплексу питань. Використання таких технологій є економічно доцільним для всіх господарств - від маленьких фер мерських до великих агрохолдингів. Але потрібно враховувати, що термін окуп ності GPS-систем через значну вартість може становити 3-5 років.

Стаття надрукована в журналі Farmer №7-8, квітень 2009 р.

Категория: Статьи

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.