» » Учиться на чужих ошибках.

 
 
 

Учиться на чужих ошибках.

Автор: soft от 19-01-2015, 15:11, посмотрело: 3 788

0

Учиться на чужих ошибках.

 

Ринок вживаних систем точного землеробства ще не з'явився на заході, тому про його цивілізований вітчизня ний варіант також говорити рано
 

(Микола Куценко, керівник проектів "Агро ІТ") 

Сьогодні в Україні ринку вживаних систем точного зем леробства ще не існує. Трапля ються поодинокі випадки про дажу таких систем "сірими" дилерами, але масовою ця тен денція поки що бути не може. Причини такі: по-перше, ці сис теми потребують налагодження та проведення навчання фахів цями, яких в Україні небагато; по-друге, чимало таких систем мають прив'язку до певного регіону, для якого призначена система, —цей фактор виклю чає імпорт багатьох вживаних систем з іноземних країн; по-третє, попри стрімке зростання обсягів продажу найпопуляр-нішого сегменту інноваційної техніки — систем паралель ного керування, світові ринки ще недостатньо насичені таки ми системами. Тому масовий продаж вживаного обладнан ня ще не починався у самих
країнах — виробниках цього
обладнання.

Якщо система придбана з технікою

Що робити, коли такі вживані системи потрапили до покупця із придбаною сільгосптехнікою? У такому разі звертайтеся до офіційних дилерів виробників в Україні, які нададуть фахові консультації. Водночас, як свід чить досвід, дилери не беруться за роботу з технікою, яку вони не продавали. Тож перед при­дбанням вживаного високотех-нологічного обладнання з'ясуйте такі питання:
1. Чи пристосоване воно для роботи в Україні і з якою саме технікою?
2. Чи є взагалі в Україні фахів ці, здатні налагодити системи та навчити спеціалістів господарс тва працювати з ними?
3. Яка інформаційна підтримка та наявність документації для цих систем?
4. Чи можна придбати та встановити запасні частини в Україні?

Приклади з власного досвіду

Наведу кілька фактів при дбання вживаних систем точ ного землеробства, після чого у різних сільгосппідприємств виникали проблеми. Невелике господарство придбало у Німеч чині дворічний комбайн CLAAS Lexion через "сірого" імпортера. На комбайні встановлена сис тема картування врожайності та бортовий комп'ютер CEBIS. Через відсутність російської мови, належного програмного забезпечення та карти пам'яті господарство вимушено від мовилось від створення карт врожайності.
Інший випадок пов'язаний зі збоєм всіх налагоджень авто пілота і їх зміну на заводсь кі параметри на придбаному зернозбиральному комбайні. Тому   сільгосппідприємство

Учиться на чужих ошибках.

мусило купувати нову систе му, бо перепрограмування ста рої потребувало програмного забезпечення та спеціальних кодів, які дилери не всім нада ють для перепрограмування систем, придбаних у "сірих" дилерів.
У третьому господарстві спе ціаліст з інноваційних систем нашої компанії налагоджував автопілот на вживаній техніці. Програмне забезпечення термі налу виявилося застарілим та лише частково було перекла дене на російську мову. З усіх можливостей системи зали шилася лише функція пара лельного керування по прямих лініях. Додатково спеціаліста попросили встановити та про вести навчання для вживаної системи паралельного керу вання Outback S2, придбаної "невідомо у кого". У зв'язку з тим, що навчання не вдалося провести належним чином, опе ратори зернозбиральної техні ки взагалі не змогли користува тися приладом. Висновок
Перед придбанням будь-яких систем точного землеробства зверніть увагу на продавця — як він пов'язаний з офіційним пред ставництвом компанії, обладнан ня якої пропонує, чи забезпечить представництво інформаційну та технічну підтримку у майбутнь ому, чи можна отримати відгуки від вже існуючих клієнтів, чи присутні дозвільні документи на реалізацію його продукції (або ввезення, якщо продавець — імпортер).

Стаття надрукована у виданні "АгроМаркет", №2, травень 2009 р.

Категория: Статьи

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.